Reconstrucción

Osteobridge diafiasario

Diafisis

p72

Osteobridge diafisiario

Artródesis de rodilla

Osteo Bridge Preview Artro

Artródesis de rodilla